Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota ke zlepšení bilance tekutin - 00160

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
doporuč vedení deníku příjmu tekutin a jídla, počtu močení (včetně množství moči) a stolic za den, ztráty pocením atd.
sleduj vlhkost sliznic
sleduj pravidelně hmotnost pacienta
sleduj vzhled moči a specifickou hmotnost moči
sleduj kožní turgor
sleduj otoky nebo známky dehydratace
sleduj vitální funkce
zkontroluj, jaké léky nemocný užívá, včetně možných interakcí a vedlejších účinků
prováděcí intervence
prodiskutuj individuální rizikové faktory a potenciální problémy
nauč pacienta i rodinné příslušníky, jak měřit a zaznamenávat příjem a výdej tekutin
doporuč pacientovi převážný příjem tekutin v dopoledních a odpoledních hodinách
informuj pacienta o močopudných účincích některých tekutin (tekutiny obsahující kofein, tein, energetické nápoje, alkohol, tekutiny s vysokým obsahem cukru)
doporuč pacientovi střídat tekutiny (ovocné čaje, minerální vody s nízkým obsahem iontů, stolní vody)
zajisti adekvátní příjem tekutin vzhledem k věku, stavu a případným onemocněním (onemocnění kardiovaskulárního systému, ledvin apod.)
posílení zdraví
nabídni možné zdroje informací (média, odborná literatura, odborné přednášky apod.)

Hodnocení