Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota doplnit deficitní vědomosti - 00161

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, zda a jak je pacient orientovaný v dané problematice, a podle potřeby podej informace
posuď, jak pacient přistupuje k informacím (vizuálně, sluchově atd.), a zohledni tento fakt při podávání informací
zhodnoť schopnost pacienta porozumět informacím a jeho schopnost spolupráce
prováděcí intervence
povzbuď pacienta v jeho snaze zvýšit míru znalostí
povzbuzuj pacienta, aby se ptal na vše, co mu není jasné
používej slovní zásobu a výrazy, kterým pacient rozumí
poskytuj informace po malých částech a poskytni pacientovi časový prostor na otázky
udržuj oční kontakt s pacientem během podávání informací
podávej pacientovi informace věcné, smysluplné a uspořádané
posílení zdraví
informuj pacienta o dalších možných zdrojích informací (média, odborná literatura apod.)
prováděj dle vhodnosti týmovou či skupinovou edukaci
zapoj do spolupráce rodinu, blízké pacienta
zvol prostředí a čas tak, aby napomáhaly edukaci
ověř si, zda ti pacient porozuměl

Hodnocení