Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj dodržování léčebného režimu
všímej si obtíží nemocného
prováděcí intervence
podporuj pacienta v rozhodování a aktivní účasti na plánování a realizaci léčebného režimu a prevenci komplikací
pomoz pacientovi najít způsob, jak sledovat probíhající léčebný režim; cílem je včasné rozpoznání změn, umožňující na ně rychle reagovat
mobilizuj podpůrné systémy, včetně rodiny, nepříbuzných blízkých osob, sociálních a finančních zdrojů
odkaž pacienta dle potřeby na veřejné zdroje
informuj pacienta o možnostech a nárocích preventivních programů vyplývajících ze zdravotního pojištění pacienta
ověř si, zda pacient rozumí všem informacím a opatřením, které má plnit v rámci svého léčebného režimu a preventivní péče
posílení zdraví
informuj pacienta o možných zdrojích informací (TV, tisk, internet, odborné časopisy, odborná literatura, informační letáky, programy na podporu zdraví)
poskytni pacientovi kontakt pro domácí návštěvu, konzultaci dle potřeby
poskytni pacientovi kontakt na sdružení pacientů majících stejné onemocnění, pokud existuje

Hodnocení