Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota ke zlepšení výživy - 00163

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj pravidelně tělesnou hmotnost pacienta
zhodnoť příjem stravy a tekutin
zhodnoť znalosti pacienta o výživě
prováděcí intervence
zdůrazni význam dobře vyvážené stravy
poskytni pacientovi i jeho rodině informace o individuálních nutričních potřebách a způsobech, jak jim dostát v rámci určitého finančního omezení
zprostředkuj pacientovi konzultaci s nutričním terapeutem
motivuj pacienta k rozhodnutí vést aktivní život a kontrolovat způsob stravování
pomoz pacientovi uspořádat si režim dne tak, aby se stravoval pravidelně
posílení zdraví
poskytni pacientovi informace o bezpečném skladování a přípravě potravin a tekutin
poskytni pacientovi zdroje informací (média, odborná literatura, odborné semináře apod.)

Hodnocení