Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota ke zlepšení rodičovské role - 00164

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti stav komunikace mezi členy rodiny
zjisti, jak tráví rodina společný volný čas
prováděcí intervence
veď pacienta k posilování rodičovské role
zdůrazni význam pozitivního klimatu v rodině
zdůrazni vzájemnou podporu partnerů a respekt při rozhodování
posílení zdraví
poskytni pacientovi zdroje informací (média, odborná literatura, odborné přednášky a semináře, poradenská činnost)

Hodnocení