Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota ke zlepšení vyprazdňování moči - 00166

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj barvu a zápach moči při vyprazdňování moči
sleduj specifickou hmotnost moči, zda je ve fyziologickém rozmezí
sleduj příjem a výdej tekutin, zda odpovídá věku i dalším faktorům
prováděcí intervence
pouč pacienta o hygienických zásadách a správných hygienických návycích při vyprazdňování moči
zachovávej fyziologickou polohu při vyprazdňování močového měchýře
braň prostydnutí pacienta
pouč pacienta o vhodnosti většího příjmu tekutin v dopoledních a odpoledních hodinách, ne na noc
zajisti soukromí pacienta, respektuj jeho individuální potřeby
posílení zdraví
poskytni pacientovi možné zdroje informací (média, odborná literatura, odborné přednášky apod.)
seznam pacienta se cviky posilujícími pánevní dno, pokud jsou pro něho vhodné

Hodnocení