Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: ochota zlepšit sebepojetí - 00167

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj chování pacienta
zjisti, jak pacient hodnotí sám sebe
prováděcí intervence
respektuj pacienta
podporuj pozitivní myšlení pacienta
posílení zdraví
informuj pacienta o možných zdrojích informací (média, odborná literatura, odborné přednášky a semináře apod.)

Hodnocení