Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: sedavý životní styl - 00168

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď fyzickou zdatnost pacienta
posuď ochotu měnit návyky
zhodnoť hmotnost pacienta a její změny
prováděcí intervence
spolupracuj s pacientem na sestavení individuálního cvičebního plánu, který akceptuje věk, fyzický stav (zdatnost), cíle, motivace, životní styl
instruuj pacienta, jak cvičit – pomalu zvyšovat rozsah pohybu, výdrž v pohybu, pomalu vracet natažené svaly do uvolnění, správně dýchat
vysvětli pacientovi, aby se vyhýbal rychlým, silovým a rázným pohybům, aby se chránil nadměrné zátěži svalů a kloubů
dej pacientovi písemný edukační materiál na každé cvičení
nech pacienta předvést cviky a posuď, jestli je umí správně zacvičit a správně při nich dýchat
sleduj, jak pacient cviky zvládá, všímej si nežádoucích projevů, jako je kloubní a svalová bolest
přizpůsobuj plán vzniklým obtížím
posílení zdraví
po zvládnutí dané zátěžové úrovně cvičení s pacientem naplánuj další postup
za každý úspěch pacienta chval

Hodnocení