Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušená religiozita - 00169

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť stav nemocného, jeho prožívání nemoci
zjisti od rodiny náročné situace, které pacient musí řešit
prováděcí intervence
respektuj víru nemocného
pokud se necítíš dobře při duchovní pomoci nemocnému, dej to taktně najevo a zajisti za sebe náhradu
snaž se vnímat duchovní potřeby nemocného
umožni nemocnému vyjádřit jeho pocity spojené s vírou
poskytni nemocnému informace o nemocničních službách, které mu mohou pomoci při uspokojení duchovních potřeb
pomoz nemocnému dodržovat náboženstvím dané rituály (pokud nejsou v rozporu se zdravotnickou etikou)
pokud vzniká konflikt mezi náboženskými názory nemocného a jeho léčbou, zprostředkuj rozhovor pacienta s lékařem
snaž se zajistit vhodné stravování, pokud to praktikování víry vyžaduje
dej nemocnému prostor k modlitbě a rozjímání
posílení zdraví
pomoz nemocnému kontaktovat duchovního
pomoz nemocnému k účasti na obřadu

Hodnocení