Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: stresová inkontinence moči - 00017

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti příčiny zvýšeného nitrobřišního tlaku – obezita, těhotenství a jiné
zapisuj do ošetřovatelské dokumentace dobu močení, množství moči a příčiny inkontinence
posuď, zda nastává únik moči při kašli, kýchání nebo relaxaci pánevního svalstva
všimni si schopnosti přerušovat proud moči
zjisti vliv inkontinence na společenské uplatnění pacienta, jeho sebevědomí, sexuální potřeby
prováděcí intervence
dle ordinace zaveď permanentní močový katétr, aby se zabránilo postmikčnímu reziduu
nepodávej 2–3 hodiny před spaním žádné tekutiny
seznam pacienta s pomůckami pro inkontinenci
posílení zdraví
doporuč omezit příjem kávy, čaje, alkoholu vzhledem k jejich diuretickému účinku
informuj o dodržování hygieny a ošetření pokožky, o udržování tělesné kondice, zvedání a nošení těžkých předmětů
nauč pacienta posilování svalů dna pánevního a svaloviny močového měchýře
doporuč přerušovat proud moči během močení
informuj pacienta o nutnosti pravidelně močit každé 3 hodiny
pouč pacienta o nutnosti snížení nadváhy a dodržování dietní stravy
vyjádři psychickou podporu

Hodnocení