Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko porušení religiozity - 00170

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť biopsychosociální situaci nemocného
posuď, do jaké míry je jeho schopnost praktikovat víru narušena
zjisti od nemocného, jaké faktory mu v jeho současné situaci dělají největší obtíže a jak mu můžeš pomoci
prováděcí intervence
nech nemocného vyjadřovat pocity tísně, strachu, úzkosti
poskytni nemocnému oporu, posiluj jeho víru
neber nemocnému naději, vzbuzuj v něm pocit naděje na zlepšení situace
zajímej se o názory, hodnoty nemocného
odstraňuj nepříjemné pocity nemocného spojené s bolestí, strádáním vlivem choroby
posílení zdraví
zprostředkuj nemocnému kontakty s rodinou, přáteli

Hodnocení