Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko dysfunkčního smutku - 00172

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči blíže ztrátu, která pacienta postihla
všímej si projevů smutku – vzdychání, pláč, nepřítomný pohled, zanedbaný zevnějšek, nezúčastněnost při rozhovoru
stanov období žalu, ve kterém se pacient nachází – popření, izolace, hněv, smlouvání, deprese, přijetí
urči míru ochromení – zda je pacient schopen se o sebe postarat
prováděcí intervence
buď připravena na změny chování
hovoř s pacientem o realitě
povzbuzuj pacienta k hovoru, nech ho mluvit o tom, o čem chce mluvit
naslouchej a buď připravena poskytnout pomoc
povzbuzuj ho k vyjádření emocí – hněvu, strachu, úzkosti, uznej tyto pocity
uznej pocit viny, pomoz mu projít obdobím smutku až do jeho odeznění
respektuj potřebu klidu a soukromí, jeho přání mlčet nebo mluvit
pomoz pacientovým blízkým poradit si s jeho stavem, reakcí
zapoj rodinu do stanovení realistických cílů
povzbuzuj pacienta k opětnému vykonávání běžných činností
hovoř s pacientem o jeho budoucnosti, pomoz mu plánovat činnosti
posílení zdraví
odkaž pacienta na další zdroje – poradenství, podpůrné skupiny, psychoterapie, pastorační péče

Hodnocení