Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: reflexní inkontinence moči - 00018

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti vyvolávající příčiny inkontinence s ohledem na průvodní známky močové retence
zjisti vliv inkontinence na společenské uplatnění pacienta, jeho sexuální potřeby a pocity méněcennosti
informuj o nutnosti uvědomit si pocity plnosti v podbřišku, které jsou dány zvyšující se náplní močového měchýře
sleduj vyprazdňování moči a veď záznam o častosti a době močení
porovnej dobu údaje o močení s příjmem tekutin a užíváním léků
zjisti, zda je pacient schopen samostatného sběru moči
zhodnoť schopnost pacienta zacházet se sběrnou pomůckou nebo močovou cévkou
prováděcí intervence
dbej na dodržování příjmu tekutin 1500–2000 ml denně jen v určitých časových obdobích (s jídlem, mezi příjmem jídla)
nepodávej tekutiny 2–3 hodiny před spaním
povzbuzuj přirozené reflexy močení
posílení zdraví
informuj o vhodných pomůckách pro inkontinenci
doporuč omezit příjem kávy, čaje, alkoholu vzhledem k jejich diuretickému účinku
zdůrazni nutnost dodržování hygieny po vymočení a výměny inkontinentních pomůcek
vyjádři psychickou podporu

Hodnocení