Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: urgentní inkontinence moči - 00019

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď přítomnost objektivních a subjektivních příznaků infekčního zánětu močového měchýře (zkalenená páchnoucí moč, bakteriurie)
zjisti všechny obtíže, které mohou inkontinenci ovlivnit – poruchy tělesné hybnosti, užívání sedativ, změny psychického stavu
zjisti vliv onemocnění na společenské uplatnění pacienta, sexuální potřeby a pocity méněcennosti
prováděcí intervence
zaznamenávej častost nucení na močení a intervaly mezi začátkem nucení a prvními známkami močení
měř množství vyloučené moči
vyšetři moč na přítomnost cukrů
udržuj příjem tekutin mezi 1500–2000 ml denně
podávej tekutiny ve stanovené době, aby si pacient vytvořil pravidelný režim močení
pacientům s omezenou pohyblivostí poskytni dle potřeby pomoc, pomůcky (signalizaci, močovou láhev nebo podložní mísu v dosahu pacienta)
seznam pacienta s pomůckami pro inkontinenci
posílení zdraví
nauč pacienta posilovat svaly dna pánevního a svalovinu močového měchýře
informuj pacienta o nutnosti pravidelně močit každé 3 hodiny
zdůrazni dodržování hygieny po vymočení a výměnu inkontinentních pomůcek
pouč pacienta o příznacích močových komplikací

Hodnocení