Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: nedostatečná výživa - 00002

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
všimni si pacientů ohrožených malnutricí
zjisti, zda se jedná o porušenou schopnost žvýkat, polykat
zjisti, zda je postižena schopnost strávit potravu nebo vstřebat živiny
posuď, zda pacient chápe nutriční potřeby
prodiskutuj stravovací návyky včetně preferovaných jídel
posuď lékové interakce, užívání projímadel a diuretik
urči psychologické faktory působící na výběr jídla
posuď hmotnost pacienta vzhledem k věku a tělesné stavbě
prováděcí intervence
požádej pacienta o vedení deníku příjmu potravy včetně způsobu a doby jídla
povšimni si charakteru pacientovy stolice
konzultuj s dietologem sestavení jídelníčku
zjisti, zda pacient snáší kaloricky vydatné pokrmy, úpravu jídel
umožni pacientovi výběr dle vlastní chuti
podávej léky dle ordinace lékaře, např. enzymy, antiemetika apod.
zabraň nepříjemným zápachům a ušetři pacienta nepříjemných pohledů
pobízej pacienta k dostatečnému a pravidelnému příjmu tekutin
pečuj u pacienta o hygienu dutiny ústní
važ pacienta v intervalech dle ordinace lékařa a sleduj vývoj tělesné hmotnosti
přistupuj k pacientovi ohleduplně a laskavě, pobízej ho ke spolupráci
posílení zdraví
poskytni pacientovi informace o individuálních nutričních potřebách
doporuč pacientovi péči dentální hygienistky
doporuč pacientovi psychiatrickou péči, rodinnou terapii
pouč pacienta s plánovanou operací o předoperačních i pooperačních potřebách a úpravách stravy
nauč pacienta, jak správně připravovat jídlo a bezpečně provádět krmení v případě dlouhodobé výživy sondou

Hodnocení