Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: funkční inkontinence moči - 00020

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď všechny podmínky prostředí, které pacientovi znesnadňují přístup na WC (nepraktické parametry WC, dlouhá vzdálenost na WC)
posuď osobní neobratnost a nepohotovost, nevhodné pomůcky pro chůzi
zhodnoť vliv onemocnění na společenské uplatnění pacienta
pokud pacient dovolí, posuď jeho sexuální potřeby
všímej si projevů pocitu méněcennosti
vezmi v úvahu onemocnění a užívané léky vzhledem k vlivu na duševní stav, orientaci v místě a rozpoznání urgence močit
prováděcí intervence
vyšetři moč na bakteriurii a přítomnost glukózy
zajisti prostředky jednoduché signalizace (zvonek, světelné znamení)
dbej na úpravu oděvu pacienta s ohledem na možnost rychlého svléknutí oděvu
zajisti noční osvětlení toalet
udržuj cestu k toaletě volnou, odstraň všechny překážky
zajisti pacientovi nádobu na močení, podložní mísu nebo pojízdné křeslo na pokoji
posílení zdraví
informuj pacienta, aby močil každé 3 hodiny a 2–3 hodiny před spaním omezil příjem tekutin
nauč pacienta posilování svalů dna pánevního a svaloviny močového měchýře
doporuč omezit příjem kávy, čaje, alkoholu vzhledem k jejich diuretickému účinku
zdůrazni nutnost dodržování hygieny po každém vymočení
dej najevo pozitivní přístup k pacientovi, aby se zmírnily rozpaky plynoucí z inkontinence, potřeby pomoci nebo užívání podložní mísy

Hodnocení