Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: úplná inkontinence moči - 00021

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť příčiny obtíží
zjisti, zda si je pacient vědom své inkontinence
vymez normální způsob vylučování moči
sleduj všechny diagnostické výkony, které stanovují diagnózu nebo léčebný postup
zjisti, zda není přítomna retence moči
zjisti, jak inkontinence ovlivňuje život pacienta v rámci jeho společenských rolí
prováděcí intervence
podávej stanovené množství tekutin v časových intervalech z důvodu navození schématu močení
instruuj pacienta, aby se každé dvě hodiny vymočil, a zaznamenej dobu, množství moči, případně projevy následné inkontinence
ošetřuj kůži pacienta v rámci prevence změn na kůži
poskytni pacientovi psychologickou oporu
nauč pacienta používat pomůcky pro inkontinentní
posílení zdraví
informuj pacienta o denním příjmu tekutin (1500-2000 ml)
pouč pacienta o nutnosti nepřijímat již žádné tekutiny dvě až tři hodiny před spaním
zdůrazni pacientovi význam zvýšené hygienické péče s využitím ochranných krémů
doporuč pacientovi příjem kyselých ovocných šťáv, které brání rozvoji močové bakteriální infekce
proveď s pacientem nácvik močení po 30 minutách s postupným prodlužováním intervalu na 3-4 hodiny mezi močením
doporuč pacientovi používání pomůcek pro inkontinenci
doporuč pacientovi nošení přiléhavého spodního prádla, které zvyšuje pocit jistoty
informuj po domluvě s pacientem rodinné příslušníky o provedených doporučeních
nauč pacienta a jeho rodinu, jak pečovat o permanentní katétr (v případě jeho zavedení)

Hodnocení