Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko urgentní inkontinence moči - 00022

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti, zda paciet pochopil příčiny svých obtíží (po konzultaci s lékařem)
zhodnoť příčiny obtíží
zjisti dlouhotrvající rizikové návyky
vymez normální způsob vylučování moči
sleduj známky močové infekce (barva moči, frekvence mikce, zápach moči, příměsi)
sleduj všechny faktory, které mohou ovlivnit inkontinenci (poruchy tělesné hybnosti, podávání sedativ, poruchy psychiky aj.)
zjisti, jak onemocnění zasahuje do života pacienta (společenské uplatnění, sexuální potřeby)
prováděcí intervence
měř příjem a výdej tekutin
zaznamenávej časové intervaly mezi nucením na močení a prvními známkami odkapávání moči včetně frekvence
zajisti příjem tekutin v dostatečném množství
podávej tekutiny v předem stanovených intervalech z důvodu vytvoření pravidelného režimu močení
posílení zdraví
vysvětli pacientovi význam pravidelného močení v kratších intervalech
proveď edukaci sestavy cviků pro posílení pánevního dna a svaloviny močového měchýře
informuj pacienta o pomůckách pro inkontinentní
vysvětli pacientovi význam osobní hygieny po vymočení

Hodnocení