Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: retence moči - 00023

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť příčiny obtíží
vymez normální způsob vylučování moči
sleduj příjem a výdej tekutin
sleduj celkový stav pacienta, který má obtíže s retencí moči
hodnoť subjektivní pocity pacienta při močení
sleduj možné známky močové infekce
sleduj bolest
prováděcí intervence
informuj pacienta o změnách podmínek při močení během hospitalizace (upoutání na lůžko)
zajisti soukromí pacienta s ohledem na stud
vysvětli pacientovi polohu při močení na podložní míse a její význam
při ohrožení akutní retencí zaveď močový katétr
dodržuj zásady aseptického postupu během manipulace s močovým katétrem
močový měchýř vypouštěj pozvolna po 200 ml (možné komplikace: synkopa, hematurie)
respektuj individuální potřeby pacienta
posílení zdraví
edukuj pacienta, jak posílit přirozené vyprazdňování moči (zvuk tekoucí vody, mírná masáž podbřišku atd.)
vysvětli význam dostatečného příjmu tekutin
nauč pacienta a jeho rodinu, jak provádět péči o permanentní katétr močového měchýře

Hodnocení