Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní tkáňová perfuze (cerebrální) - 00024

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť schopnost pacienta dorozumět se a najdi způsob, jak se dorozumět
sleduj duševní stav, event. stavy zmatenosti
sleduj přítomnost zrakových poruch
sleduj bolesti hlavy, závratě
sleduj změny osobnosti
sleduj bilanci tekutin
prováděcí intervence
mluv pomalu, klidně, zřetelně a tak, aby pacient mohl odezírat
informuj pacienta, proč nemůže mluvit
nacvičuj s pacientem komunikaci
zaznamenávej možné zrakové poruchy a bolesti hlavy
najdi optimální polohu pacienta při přijímání potravy a tekutin
při podávání stravy postupuj trpělivě
zajisti správnou teplotu potravy a tekutin
zajisti dietu, která bude vyhovovat pacientovi s polykacími obtížemi
vytvoř individuální plán pro pacienta, který zajistí maximální možnou úroveň sebepéče
posílení zdraví
edukuj rodinné příslušníky o metodách pomáhajících pacientovi v jeho problémech

Hodnocení