Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní tkáňová perfuze (gastrointestinální) - 00024

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj charakter a intenzitu bolesti
sleduj nevolnost a zvracení
sleduj odchod plynů a defekaci
hodnoť charakter stolice, příměsi (krev)
sleduj napětí břišní stěny
prováděcí intervence
pečuj o pohodlí pacienta, doporuč úlevovou polohu
zajisti příjem výživy a tekutin dle stavu pacienta
v případě zavedené žaludeční sondy měř její výdej
dle indikace připrav pacienta na chirurgický výkon
posílení zdraví
pobízej pacienta ke změnám životního stylu – k úpravě výživy, zvýšení pohybové aktivity
pokud pacient kouří, doporuč vhodné odvykací postupy kouření

Hodnocení