Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní tkáňová perfuze (kardiopulmonální) - 00024

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť celkový stav pacienta – změny srdečního rytmu, dušnost, hemoptýzu, přítomnost cyanózy
posuď bolest na hrudi, její charakter, trvání epizod
posuzuj laboratorní výsledky (Astrup, urea, kreatinin, srdeční enzymy)
prováděcí intervence
polohuj pacienta (úlevová poloha v sedu)
pomoz pacientovi překonat úzkost a obavy provázející dušnost
aplikuj kyslík dle potřeby
hodnoť změny srdečního rytmu (arytmie)
sleduj reakce pacienta
sleduj srdeční rytmus, vznik arytmií
sleduj dechovou frekvenci
sleduj dušnost, hemoptýzu
sleduj stupeň cyanózy
sleduj u pacienta bolesti na hrudi, jejich charakter, vývoj
upozorni pacienta, aby se vyhýbal činnostem zvyšujícím srdeční činnost
podávej léky (antiarytmika, fibrinolytika) dle ordinace a sleduj jejich účinek
posílení zdraví
nauč pacienta dechová cvičení a nacvič odkašlávání
vysvětli pacientovi, jak postupovat při zvládání dušnosti
pouč pacienta o prevenci namáhavé defekace, věnuj pozornost výživě a pitnému režimu
vysvětli nemocnému režim užívání léků a pouč ho o rizicích léčby
vysvětli význam relaxačních technik

Hodnocení