Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní tkáňová perfuze (periferní) - 00024

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti anamnézu pacienta
zhodnoť charakter bolesti a její vztah k pohybu, námaze
posuď kvalitu pulzu na periferním řečišti
zhodnoť teplotu dolních končetin, parestezie, vztah k teplu či chladu
posuď hodnoty krevních vyšetření
prováděcí intervence
vyhmatávej tepenné pulzace a hodnoť jejich kvalitu
měř obvod končetin
sleduj a hodnoť bolest ve vztahu k pohybu
sleduj denně kůži na končetinách
sleduj laboratorní výsledky (krevní obraz a koagulační faktory)
sleduj možný rozvoj šokového stavu
sleduj příjem a výdej tekutin
hodnoť stupeň rizika vzniku proleženin
zaznamenávej projevy možných kožních lézí
sleduj krvácení při antikoagulační léčbě, dodržuj zásady při podávání vazodilatační infuze
informuj pacienta o významu zvýšené péče o kůži na končetinách
udržuj kůži, případně okolí ran v čistotě a suchu dle standardních postupů
dodržuj zásady asepse
mobilizuj pacienta
dbej na péči o lůžko
předcházej vzniku infekce
posílení zdraví
edukuj pacienta a jeho rodinu o významu mobilizace ve vztahu k onemocnění
informuj pacienta o projevech klaudikace
doporuč teplejší oblékání, upřednostňování přírodních tkanin před syntetickými
pouč pacienta o nevhodnosti dlouhého stání, sezení
doporuč při sezení dávat nohy nahoru
vysvětli pacientovi nutnost bandážovat dolní končetiny před opuštěním lůžka

Hodnocení