Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní tkáňová perfuze (renální) - 00024

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti běžný způsob močení a srovnej ho se současnou situací
sleduj laboratorní hodnoty močoviny a kreatininu, draslíku, proteinurii
sleduj hmotnost
sleduj množství, barvu a frekvenci močení
prováděcí intervence
prováděj měření krevního tlaku, pulzu a saturace kyslíku
měř bilanci tekutin
zajisti dietní režim s ohledem na množství přijímaných bílkovin a solí
zajisti adekvátní příjem tekutin s ohledem na stav pacienta
měř specifickou váhu moči
denně kontroluj hmotnost pacienta
monitoruj možný rozvoj edému
posílení zdraví
edukuj pacienta a rodinné příslušníky o metodách pomáhajících pacientovi v jeho problémech (příprava na dialyzační léčbu), podpora psychoterapeuta
edukuj pacienta i jeho rodinu o dietním režimu a příjmu tekutin s ohledem na zdravotní stav

Hodnocení