Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: zvýšený objem tělesných tekutin - 00026

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť příjem veškerých tekutin
hodnoť charakter a množství moči
posuď otoky (oblast víček, kotníky, křížová oblast)
zhodnoť vitální funkce (TK, CVT, dýchání, saturace)
sleduj naplnění jugulárních žil (pozitivní hepatojugulární reflex)
zhodnoť možné riziko vzniku dekubitů
zhodnoť duševní stav pacienta
proveď srovnání současné a dřívější tělesné váhy (pokud jsou dostupné informace)
prováděcí intervence
měř obvod břicha, obvod kotníků
měř a zaznamenávej denně tělesnou váhu
sleduj bilanci tekutin
rozlož příjem tekutin do 24 hodin
kontroluj stav kůže a sliznic, pečuj o kůži a sliznice, předcházej vzniku dekubitů
mobilizuj pacienta
zaznamenávej výskyt dušnosti
podávej kyslík dle indikace
posílení zdraví
informuj pacienta o příznacích hyperhydratace
seznam pacienta a jeho rodinu se všemi rizikovými faktory, které se podílejí na prohloubení retence tekutin v organizmu (omezení soli)
pouč pacienta o nutnosti omezit příjem tekutin

Hodnocení