Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: deficit tělesných tekutin - 00027

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
vyhodnoť nutriční stav pacienta (změna váhy, problémy s příjmem per os, výživa sondou)
zhodnoť specifickou váhu moči, množství, barvu, diurézu
zhodnoť medikamentózní léčbu
zmapuj všechny patologické stavy u pacienta, které by mohly vyvolat dehydrataci (chronické selhání ledvin se ztrátou sodíku, ztráty dýcháním u acidózy, hyperglykemie)
prováděcí intervence
podávej infuzní terapii dle ordinace lékaře
měř vitální funkce (případně CVT, tlak v plicní tepně, tlak v zaklínění)
hodnoť kvalitu periferního pulzu
monitoruj laboratorní výsledky
prováděj denně vážení pacienta, sleduj tělesnou hmotnost
sleduj stav kůže a sliznic
prováděj ošetřovatelskou péči o kůži a sliznice
polohuj pacienta
dbej na bezpečí v případě zmatenosti
upozorni pacienta na snížený pocit vnímání žízně u starších osob
sleduj bilanci tekutin
posílení zdraví
edukuj pacienta a jeho rodinu, jak měřit příjem a výdej tekutin
vysvětli význam dietních opatření (omezit černou kávu, čaj, alkohol, potraviny s vysokým obsahem cukru a močopudným účinkem)

Hodnocení