Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko deficitu tělesných tekutin - 00028

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť celkový stav pacienta (věk, vědomí, duševní stav)
posuď dostupnost tekutin pro pacienta s ohledem na jeho celkový stav
sleduj ztráty tekutin
sleduj základní vitální funkce (ortostatická hypotenze, tachykardie, horečka)
sleduj kožní turgor
sleduj stav sliznic
sleduj laboratorní výsledky (hemoglobin, hematokrit, elektrolyty, urea, kreatinin)
prováděcí intervence
měř a zaznamenávej tělesnou váhu
zajisti pitný režim (se zřetelem na rovnoměrný příjem tekutin)
posílení zdraví
seznam pacienta s účinky medikace
doporuč pacientovi sledování příjmu tekutin a jídla, sledování vyprazdňování moči a stolice během dne
seznam pacienta s rizikovými faktory

Hodnocení