Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: snížený srdeční výdej - 00029

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
sleduj laboratorní výsledky (krevní obraz, elektrolyty, arteriální krevní plyny, urea a kreatinin, srdeční enzymy)
sleduj známky vývoje možných šokových stavů (fyziologické funkce, hemodynamické parametry, výdej moči)
sleduj charakter periferního pulzu
hodnoť stav kůže
sleduj vědomí pacienta
monitoruj duševní stav pacienta
prováděcí intervence
dle indikace natáčej EKG
měř fyziologické funkce se zřetelem na momentální aktivitu pacienta
monitoruj srdeční rytmus
prováděj hemodynamická měření dle ordinace lékaře
zajisti medikaci a sleduj případné nežádoucí účinky
podávej tekutiny (per os, intravenózně) a sleduj výdej
podávej kyslík dle indikace
dodržuj zásady asepse při péči o invazivní vstupy
průběžně hodnoť nechutenství
zajisti bezpečnost pro pacienta ve zmateném stavu
prováděj denní vážení pacienta (efekt diuretické léčby)
pomáhej pacientovi v sebepéči
dbej o dostatečný klidný spánek
uklidňuj pacienta svým vyrovnaným chováním
prováděj prevenci dekubitů
udržuj pacienta v přiměřené aktivitě
dbej na přiměřenou výživu a dostatek tekutin (jídlo v menších dávkách a častěji, nedráždivé pokrmy s nízkým obsahem tuku, sníženým obsahem sodíku)
mluv s pacientem o jeho obavách
posílení zdraví
seznam pacienta se zvýšeným rizikem Valsalvova efektu (izometrické cvičení, rektální stimulace, zvracení, spastický kašel)
edukuj pacienta, jak zvládat Valsalvův efekt
informuj pacienta o všem, co se kolem něj děje
vysvětli pacientovi nutná dietní opatření
seznam pacienta s příznaky, které je třeba hlásit (zvyšující se bolest na hrudi, dušnost, edém, svalové křeče, bolest hlavy)
nauč pacienta, jak má vstávat z lůžka (prevence ortostatické hypotenze)
informuj rodinu pacienta o nutnosti podílet se na rehabilitaci, dietních opatřeních a na vytvoření klidného domácího zázemí

Hodnocení