Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko nadměrné výživy - 00003

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
všímej si přítomnosti rizikových faktorů obezity
zjisti věk, druh a úroveň aktivity/pohybu pacienta
zjisti laboratorní výsledky, které mohou svědčit pro metabolickou nebo endokrinní poruchu
zjisti vývoj tělesné hmotnosti pacienta
zjisti životní styl a kulturní faktory predisponující k váhovému přírůstku
posuď způsob stravování pacienta ve vztahu k rizikovým faktorům
prováděcí intervence
rozeber s pacientem držení různých diet a způsob stravování
urči přítomnost jo-jo efektu nebo bulimie
všímej si rysů osobnosti často spojených s obezitou
urči psychologický význam jídla pro pacienta
posuď pacientovu motivaci k prevenci váhového přírůstku
poskytni pacientovi informace o rovnováze mezi příjmem a výdejem energie
pomoz pacientovi změnit stravovací návyky
posílení zdraví
zajisti pacientovi konzultaci s dietologem
pouč matku o zásadách výživy dítěte
veď pacienta ke kontrole způsobu stravování
veď pacienta k tomu, aby neřešil jídlem své problémy
doporuč podpůrné skupiny dle indikace

Hodnocení