Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušená výměna plynů - 00030

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď dýchání (frekvence, hloubka dechu, namáhavost dýchání, typ dýchání)
zhodnoť barvu kůže, cyanózu akrálních částí
zhodnoť úroveň vědomí
posuzuj psychické změny
zjisti kvalitu spánku, neklid, bolest hlavy po probuzení
porovnej laboratorní výsledky (arteriální krevní plyny, krevní obraz)
zhodnoť RTG nálezy
zhodnoť základní fyziologické funkce
hodnoť reakci pacienta na zátěž
zaznamenej příjem a výdej tekutin (pozor na přetížení tekutinami)
prováděcí intervence
polohuj pacienta a podle potřeby odsávej sekreci z dýchacích cest
aktivně podporuj dýchání hrudní fyzioterapií
prováděj s pacientem dechová cvičení a vibrační masáže (míčkování)
měř okysličení pomocí pulzní oxymetrie, měř dechové parametry
podávej kyslík (přísně dle výsledků krevních plynů)
podávej inhalace dle ordinace lékaře
zaznamenávej srdeční rytmus
měř TK a pulz
podávej medikaci a sleduj možné vedlejší účinky
vytvářej klidné a jistotu podporující prostředí
podporuj přiměřenou aktivitu
poskytuj psychickou oporu
posílení zdraví
proveď edukaci pacienta a jeho rodiny o významu relaxace, dechových cvičeních a použití respiračních pomůcek v domácím prostředí

Hodnocení