Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní průchodnost dýchacích cest - 00031

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti vyvolávající příčiny poruchy průchodnosti dýchacích cest
posuď celkový stav pacienta, zaměř se na příznaky dechové tísně (neklid, úzkost, pocení), proveď záznam do dokumentace a informuj lékaře
prováděcí intervence
sleduj tělesnou teplotu
prováděj poklepové masáže, polohové drenáže
pravidelně větrej v krátkých, ale častých intervalech
dodržuj dostatečnou vlhkost vzduchu v pokoji
pravidelně prováděj s pacientem nácvik dechového cvičení pro usnadnění expektorace
poskytni pacientovi emitní misku s buničitou vatou na sputum
odsávej sekret z dýchacích cest dle potřeby, případně v pravidelných intervalech
podávej léky dle ordinace lékaře
zajisti pacientovi dostatek aktivního i pasivního odpočinku
zajisti klidný a nerušený spánek pacienta
pečuj o psychiku pacienta
posílení zdraví
informuj pacienta o důležitosti provádění správného dechového cvičení pro usnadňování expektorace
vysvětli a ukaž pacientovi, jak správně uvolňovat dýchací cesty a usnadňovat odkašlávání pomocí polohování (polohová drenáž)
vysvětli pacientovi důležitost dostatečného příjmu tekutin (minimálně 2000 ml/den)
vysvětli vliv kouření na zdravotní stav
v případě zájmu pomoz pacientovi odvyknout od kouření
v případě potřeby poskytni pacientovi kontakt na centrum pro odvykání kouření

Hodnocení