Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: oslabené dýchání - 00033

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď základní fyziologické funkce, saturaci krve kyslíkem
zhodnoť výsledky laboratorních vyšetření včetně parametrů udávajících stav výživy
posuď projevy pacienta
zhodnoť typ dýchání
zjisti vyvolávající faktory oslabeného dýchání
vezmi v úvahu i ostatní možné příčiny nedostatečných energetických rezerv pro organizmus
prováděcí intervence
v případě dušnosti ihned informuj lékaře a proveď záznam do ošetřovatelské dokumentace
zajisti zvýšenou polohu podhlavního panelu v lůžku pacienta
zajisti pacientovi signalizační zařízení na dosah ruky
dle potřeby a ordinace lékaře podávej kyslík
dodržuj všechny zásady platné při podávání kyslíku
podávej léky na udržení průchodnosti dýchacích cest a sleduj jejich účinky
zajisti pacientovi vhodné potraviny, případně konzultace s dietní sestrou
posílení zdraví
vysvětli pacientovi důležitost a souvislosti příjmu výživných potravin
doporuč pacientovi dechová cvičení na udržování kondice dýchacích svalů

Hodnocení