Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: dysfunkční odpojování umělé plicní ventilace - 00034

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď faktory, které mají vliv na odpojení od ventilátoru – fyziologické funkce, hydratace, stav výživy, svalová síla
zjisti informace pacienta o procesu odpojování od ventilátoru
zjisti očekávání pacienta
prováděcí intervence
informuj pacienta o postupu odpojování od dýchacího přístroje
sestav spolu s pomocí lékaře plán odvykání
sleduj dechové parametry, saturaci krve kyslíkem během i po odpojení od ventilátoru
sleduj výsledky laboratorních testů (krevní plyny) během i po odpojení od ventilátoru
udržuj průchodné dýchací cesty
pravidelně odsávej sekret z horních cest dýchacích
pravidelně prováděj vibrační masáže zad
při dechové tísni podej pacientovi kyslík a hned informuj lékaře
dle stupně soběstačnosti zabezpeč pomoc v jednotlivých oblastech sebepéče
pomoz pacientovi vyvarovat se zvýšené námahy
zajisti pacientovi dostatek klidného, nerušeného odpočinku a spánku
zapoj pacienta do rehabilitačního dechového programu
pečuj o psychiku pacienta (dostatek informací, signalizační zařízení na dosah ruky, být mu na blízku, vlídné, klidné a vstřícné chování)
zajisti dostatečný příjem tekutin
zajisti konzultaci s dietní sestrou, aby pomohla pacientovi vyloučit z jídelníčku potraviny obsahující velké množství CO2
posílení zdraví
poskytni pacientovi dostatek informací o prevenci infekce
vysvětli pacientovi důležitost dodržování dostatečného pitného režimu

Hodnocení