Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko poškození - 00035

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
proveď celkové zhodnocení pacienta – pohlaví, věk, sociálně-ekonomické podmínky
posuď stupeň soběstačnosti
zjisti obvyklé reakce pacienta na okolní prostředí
zhodnoť riziko úrazu, přístup k preventivním opatřením včetně prevence úrazu
posuď svalovou sílu a jemnou motoriku
věnuj pozornost následkům starých úrazů (jizvy, fraktury aj.)
posílení zdraví
vytipuj spolu s pacientem bezpečnostní opatření
upozorni předem na následky úrazů
snaž se usměrnit názory pacienta a jeho rodinných příslušníků na prevenci úrazů a poškození
zaváděj výchovně–preventivní programy zaměřené na zdokonalování bezpečnostních opatření proti úrazům
podporuj všechny vzdělávací akce
zaváděj opatření snižující stres a uvolňující napětí pacienta
odkaž na odborníky, pokud je třeba

Hodnocení