Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko udušení - 00036

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
povšimni si všech vnitřních i zevních rizikových faktorů
zhodnoť spolu s pacientem a jeho rodinnými příslušníky všechna rizika daného prostředí
posuď stav nervové soustavy nemocného, průchodnost dýchacích cest, event. poruchy polykání
posuď případné poruchy spánku, zvýšenou únavnost (může být varovným příznakem hrozící zástavy dechu)
posuď případnou interakci léků, možné předávkování
posílení zdraví
spolu s pacientem vypracuj plán dlouhodobých preventivních opatření
poskytni pacientovi signalizační zařízení na dosah ruky
udržuj průchodné dýchací cesty
kontroluj správné užívání všech léků, např. antiepileptik
podávej stravu dle ordinace lékaře (dieta snižující rizika ordinovaná dle polykacích a kognitivních možností pacienta)
zdůrazni důležitost správného žvýkání a rozmělnění stravy
pouč pacienta o nutnosti opakovaných kontrol hořáků, kamen, eliminaci inhalace výfukových plynů z automobilů
pouč pacienta, aby při prvních známkách dechové nedostatečnosti použil signalizačního zařízení
pouč osoby blízké pacientovi o zásadách první pomoci

Hodnocení