Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko intoxikace - 00037

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti přítomnost všech rizikových faktorů – vnitřních i vnějších, včetně výskytu alergenů
zjisti, co pacient zná o působení zdravotních rizik, a zda ví, jak se daným rizikům bránit
zjisti užívání všech léků, zamysli se nad možnou interakcí léků a jejich případných nežádoucích účinků
zjisti užívání alkoholu a dalších návykových látek
posuď výsledky toxikologických testů, ostatních laboratorních vyšetření
posílení zdraví
pomoz pacientovi rozpoznat všechny rizikové faktory v jeho okolí
buď pacientovi vždy nablízku pro případ nutnosti poskytnout pomoc
vyslechni pacienta
označ zrakově postiženým všechny léky způsobem pro ně srozumitelným
pouč pacienta o nutnosti uskladnění všech nebezpečných látek v domácnosti přijatelným způsobem a v originálním obalu
alergiky upozorni na nutnost nosit při sobě všechny pomůcky první pomoci včetně kapesních inhalátorů
připomeň pacientovi důležitost umístění všech telefonních čísel na viditelném místě
pro pacienty závislé na některých látkách zajisti odbornou konzultaci, literaturu
pacienta a jeho rodinné příslušníky pouč o zásadách první pomoci

Hodnocení