Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko traumatu - 00038

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti všechny rizikové faktory, které by mohly ohrozit bezpečnost pacienta
zjisti zvyklosti pacienta týkající se zachování vlastní bezpečnosti
zhodnoť pacienta – věk, rozumové a duševní schopnosti
zjisti pacientovu orientaci všemi kvalitami – místem, časem, osobou
zhodnoť u pacienta riziko pádu
zjisti příčiny předchozích úrazů pacienta
prováděcí intervence
zajisti bezpečnost pacienta na lůžku včetně všech doplňujících zařízení lůžka (postranice, bednička, hrazdička atd.)
zajisti kolečka u lůžka, nábytku tak, aby nedošlo k poranění pacienta
odstraň z pokoje a chodby veškeré bariéry nebo možné příčiny úrazu
zajisti pacientovi na dosah ruky signalizační zařízení
zajisti pomůcky pro bezpečnost pacienta
zajisti správný nácvik používání kompenzačních pomůcek
posílení zdraví
informuj rodinu a nemocného o možnosti sociálních příplatků na tyto služby
seznam pacienta se všemi preventivními opatřeními – signalizačním zařízením u lůžka, nouzovým osvětlením
podej dostatek informací o prevenci úrazů
edukuj pacienta jak posoudit míru hrozícího nebezpečí v domácnosti
doporuč pacientovi vhodnou obuv (ne pantofle)
informuj pacienta o možnosti použití pomocných zařízení lůžka i v domácím prostředí (bednička, hrazdička)
informuj o používání ostatních pomůcek v domácnosti (madla v koupelně, nadstavec na toaletu, koberec s přilnavou gumovou spodní stranou aj.)
doporuč odstranění ostrých rohů, zástrček, klíčů, háčků u dveří
informuj pacienta a jeho rodinné příslušníky o nutnosti dostatečného osvětlení, udržování optimální teploty v místnosti, dostatečné hydratace nemocného

Hodnocení