Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko aspirace - 00039

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zhodnoť možná rizika aspirace u pacienta
zhodnoť rodinu a její možnosti, poskytni jí podporu
prováděcí intervence
zajisti odsávačku a odsávací katétry u lůžka pacienta
dle potřeby odsávej v pravidelných intervalech sekret z horních nebo dolních cest dýchacích
všímej si barvy, konzistence a množství odsávaného sekretu
prováděj zápisy do ošetřovatelské dokumentace
zajisti správnou polohu všech kanyl a sond
podávej jídla dle ordinace lékaře ve vhodné konzistenci
nepodávej stravu příliš horkou či studenou
pravidelně prováděj kontrolu žaludečního rezidua v závislosti na příjmu potravy
zkontroluj tlak v obturační manžetě před podáním stravy do sondy
zajisti zvýšenou polohu pacienta během jídla
nabádej pacienta k důkladnému rozmělnění potravy
na pacienta nespěchej, dopřej mu dostatek času
léky podávané dle ordinace lékaře předem řádně rozmělni k usnadnění polykání
každou změnu hlas lékaři
posílení zdraví
informuj pacienta i jeho rodinné příslušníky o příznacích aspirace a preventivních opatřeních
informuj rodinu o technice správného krmení a polykání

Hodnocení