Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko infekce - 00004

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
monitoruj rizikové faktory výskytu infekce
pátrej po místních známkách infekce v místech invazivních vstupů
mysli na možnost sepse, k jejímž příznakům patří horečka, třesavka, pocení, porucha vědomí, pozitivní hemokultivace
prováděcí intervence
prováděj prevenci nozokomiálních nákaz
zaveď v případě indikace izolaci pacienta k omezení rizika infekce
dodržuj důsledně u všech invazivních zákroků aseptický postup
prováděj časnou mobilizaci pacienta
prováděj u pacienta dechovou rehabilitaci
pečuj o adekvátní hydrataci pacienta
podávej léky dle ordinace lékaře
dbej u pacienta na dostatečnou výživu
posílení zdraví
informuj pacienta i rodinu o zásadách péče o pokožku
pouč pacienta o nutnosti dobrat celou dávku ATB
vysvětli pacientovi význam pravidelného cvičení a odpočinku
edukuj pacienta o kouření u respiračních infekcí
edukuj pacienta o bezpečném sexu
edukuj pacienta o prevenci a šíření přenosných nemocí
propaguj očkování dětí, přeočkování dospělých
edukuj pacienta o způsobech, jak snížit riziko pooperační infekce

Hodnocení