Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko imobilizačního syndromu - 00040

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
proveď zhodnocení rizika vzniku dekubitů podle stupnice dle Nortonové
zhodnoť stav výživy
proveď rozbor bolesti, posuď, do jaké míry ovlivňuje hybnost těla
prováděcí intervence
spolu s pacientem a jeho rodinou vytyč reálné cíle
zajisti dostatečný příjem tekutin
zajisti stravu bohatou na bílkoviny, vlákninu
zajisti čisté lůžko
udržuj kůži pacienta čistou a suchou
prováděj pravidelné kontroly predilekčních míst
používej antidekubitní pomůcky
polohuj pacienta do mírně zvýšené polohy (minimálně 30°)
pravidelně každé 2 hodiny polohuj pacienta (pokud je to nutné, zkrať časový interval polohování až na 30 minut)
pravidelně měř obvod lýtek – ráno při ranní toaletě, před vstáním z lůžka
proveď bandáže dolních končetin
prováděj 3krát denně vibrační masáž zad či masáže podporující dýchání
zajisti pacientovi dostatek podnětů z jeho okolí
aktivizuj nemocného, pomoz mu orientovat se všemi kvalitami
podporuj mobilizaci pacienta
mobilizaci a každý pohyb prováděj plynule, zabraň prudkým změnám polohy
chval pacienta za každý projev snahy a pokrok
prováděj s pacientem kondiční cvičení, vysvětli a ukaž pacientovi cviky, které může provádět sám
použij nefarmakologické techniky ke zvládnutí bolesti
podávej léky dle ordinace lékaře (antikoagulancia, analgetika)
dodržuj zásady správné aplikace antikoagulancií
sleduj účinky léků, projevy krvácení
posílení zdraví
vysvětli pacientovi principy všech ošetřovatelských diagnóz a intervencí souvisejících s jeho stavem
nauč pacienta zhluboka dýchat a účinně odkašlávat

Hodnocení