Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: alergická reakce na latex - 00041

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuzuj přispívající faktory – anamnéza alergie, ekzému, běžné vystavení latexovým produktům
pátrej po anamnéze současné expozice latexu (nafukování balónků, užití kondomu)
povšimni si pozitivity kožních testů na zjištění alergie
podle indikace proveď test s přiložením rukavic na 15 minut ke kůži
zjisti pacientovy současné příznaky, ptej se na subjektivní pocity
prohlédni kůži – zejména ruce
prováděcí intervence
informuj pacienta o dalších možných známkách alergické reakce
ihned odstraň vyvolávající příčinu
podávej léky dle ordinace
sleduj účinky léků
podle potřeby podávej kyslík
sleduj, zda se neprojevují příznaky systémové reakce
sleduj, zda se v okolí pacienta nevyskytují předměty z latexu
vyznač alergii na latex do dokumentace
posílení zdraví
edukuj pacienta a příbuzné o příznacích alergie a akutní léčbě
proveď rozbor pracovního prostředí a doporuč, jak se bránit expozici
zajisti dostupnost výrobků bez latexu
doporuč, kde lze najít další informace a pomoc

Hodnocení