Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko alergické reakce na latex - 00042

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď příčinu a vyvolávající faktory – lidé s anamnézou alergie, ekzému, lidé běžně vystavení latexovým produktům (zdravotníci)
zjisti, zda pacient mohl přijít do kontaktu s pomůckami obsahujícími latex
posílení zdraví
pomoz korigovat faktory, které by mohly vést k alergii na latex – prodiskutuj nutnost vyhýbat se kontaktu s latexem
měj k dispozici výrobky bez latexu
poraď, jak postupovat v případě, kdy se alergie objeví
doporuč pacientovi alergologické vyšetření
propaguj náležitou péči o kůži

Hodnocení