Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: neefektivní odolnost - 00043

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
posuď individuální problémy pacienta
všímej si rizik spojených s velmi nízkým i vysokým věkem – poruchy termoregulace, myšlení, vnímání, vyšší riziko úrazu, intoxikace, poruchy výměny dýchacích plynů
zhodnoť stav výživy s ohledem na riziko infekce, poruchu hojení ran
všímej si poruch vztahu k výživě (přejídání, mentální anorexie, bulimie)
sleduj příznaky hematologických abnormalit – snížené prokrvení tkání, porucha výměny krevních plynů, riziko infekce, snížená aktivita
všímej si žádoucích i nežádoucích účinků farmakoterapie i jiných druhů léčby
zjisti abúzus alkoholu či jiných návykových látek, zjisti druhy problémů, které se závislostí souvisejí

Hodnocení