Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušená tkáňová integrita - 00044

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti podrobnou anamnézu se zaměřením na možné příčiny (rodinná anamnéza, nemoci, používání protetických pomůcek, pracovní anamnéza)
povšimni si nevhodných zdravotních návyků, psychických problémů, kulturních praktik
vezmi v úvahu, kde nemocný bydlí, pracuje a jakým způsobem dojíždí do práce
pátrej po přítomnosti dalšího tkáňového postižení
posuď přiměřené zásobování krví a inervaci postižených tkání
povšimni si hygienické úrovně nemocného
prováděcí intervence
zjisti a popiš rozměry, barvu, zápach, lokalizaci, teplotu, konzistenci lézí
všímej si dalších charakteristik zánětlivého ložiska
asistuj při diagnostických vyšetřeních
sleduj psychický dopad stavu na pacienta a rodinu
denně kontroluj léze, rány, pátrej po známkách infekce
dbej na dobrou výživu s adekvátním příjmem bílkovin a energie, vitaminů
zajisti nemocnému dostatečný odpočinek, nerušený spánek
prováděj dostatečnou mobilizaci nemocného
používej ortopedické pomůcky
při převazování ran postupuj přísně asepticky
odeber vzorky exsudátu nebo postižených tkání na kultivaci a citlivost
sleduj laboratorní výsledky
při postižení zraku dbej na klid a bezpečnost prostředí
posílení zdraví
pouč nemocného před propuštěním - povzbuzuj nemocného k vyjádření pocitů a očekávání v souvislosti s aktuálním stavem
zdůrazni nutnost adekvátního příjmu potravy a tekutin
pouč nemocného a rodinu, jak převazovat a čistit ránu
zopakuj, jak užívat léky
upozorni na změny, které bude třeba v životním stylu, zaměstnání dodržovat

Hodnocení