Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: porušená kožní integrita - 00046

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti vyvolávající příčiny patologických kožních projevů
popiš kožní lézi (velikost, tvar, hloubka, bolest, okolí rány, sekrece, zápach, přítomnost infekce)
zhodnoť stav výživy kůže i stupeň rizika vzniku proleženin
posuď, do jaké míry postihují kožní projevy psychiku pacienta, společenské uplatnění nebo pracovní zařazení
prováděcí intervence
kontroluj denně kůži pacienta hlavně v postižených a predilekčních místech
sleduj proces hojení ran
udržuj kůži, eventuálně okolí rány v čistotě a suchu prostřednictvím pravidelných převazů, správnou drenáží sekretů
zachovávej zásady asepse při ošetřování
zajisti dostatečnou výživu obohacenou o bílkoviny a hydrataci pacienta, sleduj bilanci tekutin
prováděj častou výměnu osobního i ložního prádla, dbej na to, aby lůžkoviny nebyly drsné
omez užívání plastů (umělohmotná prostěradla, podložky)
prováděj pravidelné polohování pacienta a dbej na jeho včasnou mobilizaci
předcházej vzniku a šíření infekce
pomáhej pacientovi překonávat jeho pocity méněcennosti
posílení zdraví
informuj pacienta o nutnosti změny polohy těla
informuj pacienta a jeho rodinu o nutnosti dodržování léčebných opatření, preventivní péče o kůži i jejího denního udržování
informuj pacienta o důležitosti přiměřené netísnící obuvi

Hodnocení