Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko porušení kožní integrity - 00047

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
povšimni si celkového oslabení, snížení mobility
seznam se s laboratorními výsledky, které mají vztah k příčinným faktorům (krevní obraz, glykemie, celková bílkovina)
zhodnoť vzhled kůže a svalové hmoty
posuď známky stárnutí
zhodnoť stav výživy
zjisti, zda pacient trpí inkontinencí, problémy s péčí o sebe sama
zjisti užívání léků
posuď riziko vzniku dekubitů dle škály (Nortonová)
prováděcí intervence
pečuj striktně o hygienu kůže, používej jemná mýdla
kůži jemně a důkladně osuš a vetři zvláčňující krém
promasíruj jemně místa kostních výčnělků, kůži netři
oblékej pacienta do volného oděvu, předcházej prochladnutí (vazokonstrikce cév)
udržuj lůžko suché a čisté
při ošetřování používej antidekubitní pomůcky
kontroluj pravidelně povrch kůže, tlakové body
pátrej po začervenalých, bledších okrscích a ihned zahaj léčbu
dbej na bezpečnost pacienta při chůzi i během terapeutických procedur, při kterých hrozí poranění kůže
měň polohu pacienta pravidelně podle časového harmonogramu
povzbuzuj nemocného k aktivní rehabilitaci, předcházej kloubním ankylózám
posílení zdraví
upozorni pacienta a jeho blízké na význam pravidelné péče o kůži pro prevenci problémů
zdůrazni význam adekvátní výživy, příjmu tekutin pro udržení celkového zdraví
veď nemocného k tomu, aby pokračoval v aktivní rehabilitaci
doporuč zvednutí dolních končetin při sezení jako prevenci proti otokům
doporuč zanechání kouření, které má vazokonstrikční účinky
zdůrazni nevhodnost vystavovat se slunci
diabetiky a pacienty s neurologickým nálezem pouč o významu péče o kůži, zejména na dolních končetinách, včetně stříhání nehtů

Hodnocení