Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: poškozená dentice - 00048

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
povšimni si přítomnosti, absence zubů nebo chrupu a jaký má význam z hlediska výživy i estetiky
zhodnoť současný stav zubní hygieny a orálního zdraví
dokumentuj přítomnost faktorů, které mají vliv na dentici (např. chronické užívání tabáku, kávy, čaje, bulimie, rovnátka, abscesy, bruxizmus) a posuď případnou potřebu intervence nebo léčby
prováděcí intervence
podávej roztok solí nebo ústní vody k výplachům
prováděj jemnou masáž dásní měkkým zubním kartáčkem
pomoz s čištěním zubů, pokud nemocný není schopen hygienu provádět sám
dbej na optimální výživu a ber v úvahu schopnost nemocného žvýkat
zajisti zvýšený příjem tekutin
pravidelně upravuj polohu endotracheální kanyly
u citlivých zubů se vyhni tepelné stimulaci, doporuč používání speciální pasty ke zmírnění přecitlivělosti zubů
dokumentuj faciální poranění před léčbou
podávej antibiotika k léčbě infekci dutiny ústní
v případě potřeby prováděj zvláštní péči o dutinu ústní
posílení zdraví
zopakuj, co vše je potřebné pro náležitou péči o zubní hygienu
doporuč příslušné odborníky, specialisty na hygienu dutiny ústní
zopakuj pacientovi instrukce o potřebné domácí péči z důvodu předcházení komplikací
doporuč pacientovi přestat kouřit
prodiskutuj vhodnost stomatologické kontroly nebo kontroly před zahájením chemoterapie nebo radiační léčby, aby se minimalizovalo poškození zubů, tkání dutiny ústní

Hodnocení