Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: snížená nitrolební adaptivní kapacita - 00049

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči, co způsobilo vzniklou situaci (např. kóma)
posuď změny na záznamu nitrolebního tlaku v závislosti na zevních okolnostech -odsávání, změna polohy, návštěva rodiny
posuzuj pohyby očí a stav zornic, stav vědomí
povšimni si účelných i neúčelných motorických reakcí s porovnáním pravé a levé strany
prováděcí intervence
proveď vyšetření reflexů a strnulosti šíje
sleduj základní fyziologické funkce
zdvihni hlavovou část lůžka o 15-45 stupňů dle individuální potřeby
hlavu a krk udržuj v neutrální poloze, nedávej pacientovi pod hlavu velký polštář a zabraň flexi v kyčelním kloubu nad 90 stupňů
omez zevní podněty a dbej o pohodlí pacienta, aby se snížila stimulace CNS a podpořila relaxace
omez bolestivé zákroky na nezbytně dlouhou dobu
v péči o pacienta zachovej střídání dne a noci
omez nebo eliminuj projevy, při nichž dochází ke zvyšování nitrohrudního nebo nitrobřišního tlaku (kašel, zvracení)
odsávej sekrety šetrně, před odsáváním podej kyslík, aby se předešlo větší hypoxii
pečuj o volnou průchodnost močových cest
podrobně zaznamenávej příjem a výdej tekutin, dle potřeby u pacienta sleduj hmotnost
reguluj teplotu prostředí a lůžka
všímej si rostoucího neklidu pacienta
podávej kyslík
reguluj teplotu prostředí a lůžka, užívej hypotermních pokrývek při horečce
postarej se o bezpečnost pacienta při záchvatech
podávej léky dle ordinace, připrav pacienta k operačnímu výkonu dle indikace s cílem snížit nitrolební tlak a zlepšit oběhové podmínky
prováděj bazální stimulaci
posílení zdraví
pouč pečující osoby o riziku dušení, potřebě mírnit bolest, polohovat nemocného, pečovat o vyprazdňování

Hodnocení