Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: riziko nerovnováhy tělesné teploty - 00005

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
urči příčinu stávajícího stavu
sleduj laboratorní výsledky pacienta – testy indikující přítomnost infekce
vezmi v úvahu věk pacienta
posuď stav výživy pacienta
posuď stav hydratace pacienta
prováděcí intervence
udržuj přiměřené zevní prostředí
monitoruj tělesnou teplotu pacienta
posílení zdraví
edukuj pacienta nebo pečovatele o konkrétních individuálních faktorech zvýšeného rizika
edukuj pacienta nebo pečovatele o opatřeních na ochranu před rizikovými faktory

Hodnocení