Ročník/Třída
Datum
Příjmení Jméno
Lékařská diagnóza
Údaje o pacientovi

Ošetřovatelská diagnóza: poškozená sociální interakce - 00052

Skip Navigation Links.
posouzení příčin a souvisejících faktorů
zjisti sociální a osobní anamnézu pacienta
pozoruj pacienta při jednání s rodinnými příslušníky
povšimni si vztahů a společenského chování v rodině
prováděcí intervence
pozorně vyslechni všechny pacientovy stížnosti a připomínky
pobízej pacienta k formulování problémů
všimni si, jakým způsobem se pacient se vším vyrovnává a do jaké míry zapojuje své obranné mechanizmy
snaž se s pacientem navázat co nejužší terapeutický vztah
zapoj do procesu pacientovu rodinu
pacienta psychicky povzbuzuj
v případě potřeby konzultuj pacientův stav s odborníkem – psychologem, psychiatrem
zaznamenávej a zhodnoť pozorování a postoje rodinných příslušníků
posílení zdraví
snaž se pacienta zapojit do skupinových terapií

Hodnocení